Děti

V našem sboru věnujeme dětem velkou pozornost. Ve spolupráci s rodiči se snažíme vytvářet u dětí pravdivý, biblický obraz našeho Boha a vést je způsobem přiměřeným jejich věku nejen k pochopení a přijetí poselství evangelia, ale také k formování kladného a osobního vztahu k Ježíši Kristu.

Soustavná práce s dětmi je realizována převážně v rámci "Občanského sdružení Klub Pathfinder". Toto sdružení si za dobu své existence vybudovalo stabilní místo mezi ostatními státem registrovanými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží.

V rámci našeho sborového společenství se děti mají možnost zapojit v následujících pravidelných aktivitách:

Dětská sobotní škola

Dětská sobotní škola je nedílnou součástí bohoslužby CASD, kde rodiče s malými dětmi mohou každou sobotu společně trávit chvíle a sdílet zkušenosti s výchovou dětí a jejich vedením v souladu s biblickými principy křesťanského života.

Modlitební setkání dětí

Na modlitebních setkáních, která se konají během týdne, mají děti možnost učit se aktivně budovat a udržovat osobní vztah k Bohu prostřednictvím seznamování se s Biblí a zejména pak prostřednictvím modlitby.

Klub Pathfinder (Oddíl Piraně - www.pirane.tng.cz)

Klub Pathfinder vytváří platformu pro naplnění touhy dětí a mládeže po dobrodružství a poznávání. Aktivity Klubu zahrnují nejrůznější aktivity a pobyty v přírodě, studium a uplatnění osvojených dovedností v praxi. Součástí je také aktivní upevňování tělesného zdraví v rámci sportovních aktivit.

 WEBMASTER: fren@vzorov.org.uk