Křesťanský domov

Základním cílem Oddělení křesťanského domova je posilovat rodinu jako základní jednotku církve i společnosti. Rodina byla ustanovena samotným Bohem jako základní jednotka lidského soužití. Je to nejdůležitější prostředí, kde se lidé mají učit znát skutečné hodnoty, a kde se mají rozvíjet schopnosti navazovat úzký vztah k Bohu i k lidem.

Oddělení křesťanského domova v našem sboru se zaměřuje na mezilidské vztahy, soustřeďuje se na potřeby manželských párů, na vztahy mezi rodiči a dětmi, na potřeby osaměle žijících lidí a na všechny členy rodin v nejširším slova smyslu, jak procházejí předvídatelnými etapami života a jsou zároveň vystaveni nepředvídatelným událostem.

V rámci Oddělení křesťanského domova v našem sboru se konají pravidelné schůzky a to jak v modlitebně, tak i v domovech členů sboru. Výletů a sborové dovolené rovněž neodmyslitelně patří k aktivitám Křesťanského domova. Ze zkušeností lze konstatovat, že právě tyto akce napomáhají k lepšímu vzájemnému sdílení a poznávání.

Budeme rádi, když mezi nás zavítáte. Srdečně a s radostí zveme a těšíme se na nové zkušenosti.

Setkání a akce Křesťanského domova jsou spolu s ostatními zveřejňovány pod odkazem Kalendář akcí.WEBMASTER: fren@vzorov.org.uk