PAVLOVY LISTY TESALONICKÝM

28.07.2012 18:15

 

    V souvislosti se studiem v Sobotní škole představujeme knihu Pavlovy listy Tesalonickým, od Jona Pauliena , který je zároveň autorem i studijních materiálů pro třetí čtvrtletí.

PAVLOVY LISTY TESALONICKÝM

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

 

JON PAULIEN

 

Biblický komentář k Pavlovým listům do Tesaloniky, který napsal Jon Paulien, přibližuje kontext doby v 1. století n. l., život ve starověkém městě Tesalonika, problémy prvotní církve, ale přináší také exegetické poznámky a souvislosti k biblickým textům.

V prvních třech kapitolách pojednává autor o Pavlově misii v Tesalonice, budování vztahů s lidmi, zakládání a správě sboru. V dalších deseti kapitolách rozebírá postupně biblický text 1. a 2. listu Tesalonickým. Postupně se zabývá pozdravy a díkůvzdáními, povoláním těch, kteří nesou dobrou zprávu o Ježíši, vztahy ve sborech, praktickým prožíváním křesťanství, událostmi před druhým Ježíšovým příchodem, rolí Antikrista a věrností věřících v poslední době.


Jon Paulien vyučoval Nový zákon na Andrewsově univerzitě, od roku 2007 je děkanem teologického semináře na univerzitě v Loma Lindě. Specializuje se na eschatologii v novozákonních knihách.

 

https://www.advent-orion.cz/knihy/pavlovy-listy-tesalonickym

—————

ZpětWEBMASTER: fren@vzorov.org.uk