Růst v Kristu – studium Bible ve čtvrtém čtvrtletí 2012

20.10.2012 17:59

 

 

Každý člověk něčemu věří. Dokonce i ti, kteří rádi prohlašují, že nevěří ničemu (nebo nevěří v nic absolutního), tak přece něčemu věří (v tomto případě svému relativismu). Víra a přesvědčení jsou důležité, protože z velké části ovlivňují náš způsob života. Pro některé křesťany může být společenství a sounáležitost s lidmi v církvi důležitější než to, čemu věří. Každé společenství však musí být založeno na sdílení společné víry, společných cílů a zájmů.

 

V tomto čtvrtletí budeme podrobně zkoumat některé věroučné výroky. Přestože se nebudeme věnovat všem (13 lekcí na to nestačí), všechny jsou pro naši identitu podstatné. Systematicky a v souvislostech budeme studovat alespoň některé z nich. Zvláštní pozornost bude zaměřena na 11. věroučný výrok, který byl přijat na zasedání Generální konference v St. Louis v roce 2005 (lekce 5–7). Tento výrok nepřináší nové či předtím neznámé učení. Jde spíše o reakci na potřeby církve v určitých částech světa. Objasňuje, jak církev chápe Boží moc, která dává věřícím v Krista vítězství nad silami zla. Témata, která budeme probírat v tomto čtvrtletí, jsou zasazena do kontextu „velkého sporu“ mezi dobrem a zlem.

 

S velkým sporem úzce souvisí spasení v Kristu, které je nejdůležitějším motivem naší víry. Velký spor a otázky, které z něj vyplývají, připravují půdu pro plán vykoupení, který tvoří základ a proniká všemi 28 základními věroučnými výroky.

Pochopení nauk či učení však není samo o sobě cílem. Jsou to prostředky, které nás provázejí na cestě k cíli, kterým je poznání Ježíše Krista a růst v něm. Všech 28 věroučných výroků by nás tedy mělo vést k hlubšímu pochopení toho, co pro nás Ježíš dělá prostřednictvím plánu spasení. Pokud přijímáme Kristův dar spasení, vede nás to k hlubší lásce k Bohu a představování této lásky světu naším životem.

Každý něčemu věří. Cílem lekcí v tomto čtvrtletí je pomoci nám důvěřovat tomu, který je Pravdou (J 14,6), ale i rozvíjet se v lásce k němu a růst v jeho milosti.

 

 

—————

ZpětWEBMASTER: fren@vzorov.org.uk