Něco z historie...

Sbor Církve adventistů sedmého dne byl ve Frenštátě pod Radhoštěm založen 11. listopadu 1934. Jednatřicet zakládajících členů se nejprve scházelo v domě rodiny Mynářovy na Lomné. V roce 1936 získává rostoucí sbor samostatnou místnost k bohoslužbám v 1. poschodí domu rodiny Červenkovy, který stál vedle dnešní polikliniky. Po druhé světové válce zakoupila církev na Lomné vlastní pozemek a členové zde postavili dřevěnou modlitebnu. Shromažďovali se zde až do roku 1952. V letech 1952 - 1956 byla činnost církve zakázána a členové frenštátského sboru se scházeli k bohoslužbám v několika domácnostech. Po obnovení činnosti církve probíhala shromáždění na více místech, protože původní objekt nebyl sboru vrácen. Od roku 1972 do roku 1980 se bohoslužby konaly v modlitebně na ulici Záhuní.

V roce 1999 prošel celý objekt sboru rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2009 si náš sbor připomínal 75. výročí svého založení a existence. V současnosti se sbor schází v modlitebně v ulici  U Tírny 1140 (v sousedství SIEMENSu) a má 60 členů. Součastí společenství je také asi 20 dětí. Věříme, že i z nich vyrostou aktivní křesťané, kteří budou ochotni sloužit nejen uvnitř církve, ale i lidem kolem sebe. Do sborového společenství bratří a sester jsou zváni všichni lidé, kteří touží poznat Pána Ježíše Krista - Spasitele, který prolil svoji krev nejenom proto, abychom my lidé mohli žít v klidu, míru a pokoji, ale také získali život věčný.

Rádi uvítáme v našem společenství i vás - návštěvníky těchto stránek.
WEBMASTER: fren@vzorov.org.uk